Rekrytering

IRS Halland AB

 

 

Rekrytering & personalfrågor

IRS Halland AB arbetar främst med personalfrågor

Att genomföra en rekrytering är en stor investering. Därför är det viktigt att finna rätt kandidat på första försöket. Det kan vara lika problematiskt att få in en överkvalificerad kandidat som en underkvalificerad. Träffsäkerhet och avvägning är mycket viktig. Genom att anlita IRS Halland minimerar ni riskerna samt får både kompetens och engagemang till att finna rätt kandidat. Dessutom lämnar vi garantier på vårt arbete och följer alltid upp resultatet noggrant.

Oavsett om ni väljer en totalrekrytering eller delrekrytering garanterar vi kvalitet och service.

 

IRS Halland erbjuder ett personligt arbetssätt där ni har kontakt med samma person genom hela rekryteringsprocessen. Vi är alltid tillgängliga under dygnets vakna timmar, vardag som helg. Vår målsättning är och har alltid varit ett långsiktigt samarbete. Våra kunder är ofta återkommande.

 

 

 

Process fram till presentation av lämpliga personer

 

1 Uppdragsanalys/Behovsanalys

2 Kravprofilering

3 Annonsering/Kandidatsökning

4 Urvalsprocess

5 Meritanalyser

6 Anställningsintervjuer

7 Referenstagning

8 Presentation av kandidater. Skriftlig samt genomgång.

9 Slutintervju. Vid behov medverkar vi vid era slutintervjuer

 

Under Processen lämnas information löpande enligt överenskommelse.

 

 

 

Totalrekrytering

 

Totalrekrytering innebär att vi hjälper er med processen från början till slut. Tillsammans med er arbetar vi fram en behovsanalys så att vi säkerställer ert kompetensbehov idag och eventuellt i framtiden.

Kravprofil, meritanalyser, anställningsintervjuer, referenstagning samt presentation av kandidater är exempel på vad vi genomför vid en totalrekrytering. En väl tilltagen garanti på resultat ingår vid en totalrekrytering.

 

Delrekrytering

 

Om ni inte har ett behov av en totalrekrytering utan önskar att sköta vissa delar av processen själv, så erbjuder vi hjälp med utvalda delar av rekryteringen. Exempel kan vara att ni vill ha hjälp med att utforma en annons samt hjälp med att kostnadseffektivt nå ut till så många som möjligt. Eller så kanske ni inte har möjlighet att lägga den tid som krävs för att strukturerat och noggrant gå igenom de ansökningar som kommer in. Rätt matchning ger en bra rekrytering. Detta och mycket mer kan vi hjälpa er med. Vi är flexibla i vårt arbete och kommer tillsammans med er överens om, i vilka delar av rekryteringen ni vill använda vår kompetens.

 

Searching

 

Har ni ett behov av en specifik kompetens inom ert företag men inte har lust eller tid att gå ut med en fullskalig rekryteringsprocess. Då kan ni anlita oss för searchuppdrag. Detta innebär att vi, utifrån er kravprofil, söker upp passande kandidater för tjänsten eller projektet som vi sedan levererar information och kontaktuppgifter om till er. På så vis exponeras aldrig ert företag och ni kan själva sedan välja hur ni vill gå vidare med processen. Searching är ett smidigt sätt att komma i kontakt med kandidater vars specifika kompetens passar just ert företags behov utan att gå ut offentligt med kompetensbehovet. Vi söker upp kandidater som företrädesvis inte befinner sig på den öppna marknaden och knyter dem sedan på ett lämpligt sätt till er.

 

Second opinion

 

Ibland önskar ett företag att sköta sin rekrytering själv. Då kan det kännas tryggt att få en objektiv åsikt om de slutkandidater som ni tagit fram. Det är lätt att bli påverkad och fatta tycke för en person under en rekryteringsprocess, vilket i förlängningen kan medföra att objektiviteten inte alltid kan garanteras. Att anlita oss för en second opinion kan vara tryggt för att säkerställa att kandidaten ni valt ut verkligen är rätt.

 

Kontakta Oss

IRS Halland AB

 

Furuvägen 11

305 72 Steninge

 

info@irshalland.se

0702809265