Omställning

IRS Halland AB

 

 

Rekrytering & personalfrågor

IRS Halland AB arbetar främst med personalfrågor

 

Vi hjälper uppsagda arbetare och tjänstemän till ett nytt arbete, utbildning eller att starta egen verksamhet.

 

Vi erbjuder företag/arbetsgivare, organisationer och anställda anpassade omställningsprogram främst individuellt. Vid t.ex. utbildningbehov kan den ske i mindre grupper.

Vid en omställning har varje uppsagd 2 coacher som samverkar med den uppsagde för att nå en bra lösning.

 

Återkoppling till berörda parter som arbetsgivare, fackförening och den uppsagde anser vi ha stor betydelse i omställningsarbetet.

Vår erfarenhet är att bästa möjliga resultat nås vid snabba uppstarter av omställningsarbetet.

 

I vårt omställningsprogram använder vi oss av olika tekniker och metoder från beteendevetenskapen.

Vi har lång och gedigen kunskap av att hitta arbeten som matchar varje individs speciella förutsättningar.

Vi kan även ta fram CV och personliga ansökningar samt genomföra träningsintervjuer m.m. Vårt omställningsprogram omfattar ca 20 olika åtgärder varav några har presenterats här.

 

Våra uppdragsgivare inom omställning har framför allt varit mindre och medelstora företag i Halland Nordvästra Skåne samt i Sydvästra Småland.

 

 

 

 

 

 

 

Anställning

 

 

1 Ger råd och stöd

 

2 Kravprofiler

 

3 Ansökningsbrev och CV

 

4 Intresseanmälan

 

5 Träningsintervjuer

 

6 Kontaktvägar

 

Start av eget företag/uppdragskonsult

 

1 Personliga förutsättningar

 

2 Genomgång och bearbetning av affärsidé

 

3 Marknadsfrågor

 

4 Ekonomifrågor

 

5 Affärsplan

 

IRS Hallands konsulter har under många år professionellt hjälpt uppsagda arbetare och tjänstemän till ett nytt arbete eller till start av egen verksamhet. Vi är 5 coacher som samverkar. Tillsammans har vi lång och gedigen yrkeserfarenhet från privat och offentlig verksamhet.

Vi har ett brett kontaktnät inom många branscher och över 15 års unik yrkeserfarenhet inom Jobbcoachning, omställningsarbete och personalarbete. Vi har även egna erfarenheter av arbetslöshet, vilket visat sig vara till fördel för oss i vårt arbete där ärlighet, förtroende och respekt har blivit våra ledord.

 

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring. Syftet är att underlätta för anställda, företag samt fack om företaget på grund av arbetsbrist tvingas säga upp personal.

 

Omställningsstöd ger de uppsagda arbetarna hjälp att snabbt komma i sysselsättning via jobbcoachning.

 

Omställningsförsäkring (AGB) är ett engångsbelopp som utifrån vissa vilkor kan betalas ut, via AFA-försäkring, till den uppsagde.

 

För mer information om TSL besök gärna www.tsl.se

 

 

Kontakta Oss

IRS Halland AB

 

Furuvägen 11

305 72 Steninge

 

info@irshalland.se

0702809265